Angielski dla dzieci i młodzieży

Kursy indywidualne i grupowe

EdWings Kids Start (Klasa 1-3)

EdWings Kids Start (Klasa 1-3)

Zanurz się w języku angielskim! Co to oznacza? Tak mówimy o autorskiej metodzie nauczania EdWings, dedykowanej m.in. dzieciom z klas 1-3. Według naszych badań ta grupa wiekowa najefektywniej uczy się poprzez zabawę oraz ciągłe obcowanie z językiem angielskim. Metoda zanurzania ma więc na celu pobudzenie stałej koncentracji na komunikacji, przy pomocy dedykowanych materiałów naukowych, opracowanych przez metodyka Edwings. Aby lekcje przynosiły efekty, lektor skupia się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i projektuje spersonalizowaną ścieżkę dydaktyczną, dodając do niej materiały ułatwiające dziecku pracę w domu. Są to piosenki, wierszyki, quizy obrazkowe – wszystko, co zachęci dziecko do rozwijania umiejętności językowych, nie dając mu poczucia, że odrabia pracę domową!

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 45 minut w tygodniu (60 spotkań).

EdWings Kids Go! (Klasa 4-6)

Autorska metoda nauczania angielskiego w EdWings dla klas 4-6 opiera się na całkowitym zanurzaniu ucznia w obcy język – zgodnie z tą zasadą lektor na zajęciach używa języka polskiego tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, dbając jednocześnie o to, by dzieci go rozumiały. Celem tej metody jest możliwie najgłębsze zespolenie dzieci z językiem angielskim podczas lekcji. Dodatkowym, równie ważnym wsparciem dla efektywnej nauki, jest integracja komunikacji w języku angielskim z przekazywaniem treści merytorycznych z takich przedmiotów jak przyroda, matematyka, historia, geografia czy sztuka. To pozwala uczniom klas 4-6 ugruntować wiedzę zdobytą na wymienionych przedmiotach.

To jednak nie wszystko! Lektorzy Edwings przygotowują dla uczniów dedykowane materiały, stworzone stricte do nauczania języka angielskiego w tej grupie wiekowej, które pozwolą na zaangażowanie ucznia oraz zmotywowanie go do nauki języka angielskiego podczas zajęć online, jak i w zaciszu domowym.

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 60 minut w tygodniu (60 spotkań)
EdWings Kids Go! (Klasa 4-6)
EdWings Teens (Klasa 7-8)

EdWings Teens (Klasa 7-8)

Zajęcia z  języka angielskiego online dla klas 7-8 prowadzone są w Edwings specjalną metodą, która angażuje emocje ucznia oraz pozwala mu ćwiczyć intensywną komunikację, struktury leksykalne i gramatykę. W przypadku tego przedziału wiekowego, dbamy o całkowite zanurzenie w język angielski, dlatego nawet przy wprowadzaniu nowego materiału leksykalno-gramatycznego, motywujemy uczniów do używania podczas zajęć wyłączanie języka angielskiego.

Na zajęciach online z języka angielskiego dla klas 7-8  kładziemy duży nacisk na różnorodność, która angażuje uczniów w proces dydaktyczny i sprawia, że lepiej zapamiętują treści prezentowane podczas e-lekcji.

Lektorzy dbają o to, by na zajęciach konsekwentnie posługiwać się metodą integrującą język angielski, aspekty kulturowe, merytoryczne oraz emocjonalne, ale także rozwijać umiejętności, które obecnie są kluczowe w kształtowaniu młodych umysłów. Dlatego zależy nam na rozwijaniu krytycznego myślenia, umiejętności współpracy i kreatywności, ale tez kształtowaniu inteligencji społecznej i zdolności poznawczych naszych uczniów.

 

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 60 minut w tygodniu (60 spotkań).

EdWings High School

Wiemy, że uczniowie szkoły średniej to grupa wiekowa, która wymaga indywidualnego podejścia i nowatorskiej perspektywy nauczania. Nasze doświadczenie w pracy z uczniami w tym wieku pozwoliło nam wypracować efektywne metody kształcenia, które zapewniają sukcesy naszym uczniom. Lektorzy prowadzą zajęcia całkowicie w języku angielskim, nawet wtedy, gdy wprowadzają nowe zagadnienia czy materiał leksykalny lub gramatyczny.

Dla uczniów klas szkoły średniej stosujemy autorską metodę zanurzania, połączoną z metodami narracyjnymi, dzięki takiemu podejściu zwiększa się tempo uczenia, a także motywacja ucznia do nauki języka obcego. Dbamy o kreatywne i ciekawe tematy lekcji, ale kładziemy tez nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, potrzebnych w XXI wieku, jak krytyczne myślenie, umiejętność współpracy i kreatywność, ale tez kształtowanie inteligencji społecznej i zdolności poznawczych.

 

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 60 minut w tygodniu (60 spotkań).
EdWings High School
EdWings Exam (Klasa 7-8), MATURA

EdWings Exam (Klasa 7-8), MATURA

Egzamin na progu? Mamy doświadczenie i potwierdzone sukcesy w przygotowywaniu uczniów klas 7 i 8 do egzaminów końcowych! Nasz kurs egzaminacyjny, stworzony na bazie autorskich materiałów i  dedykowany uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej, pozwoli skutecznie sprawdzić poziom języka angielskiego i zniwelować braki. To kompleksowe przygotowanie do egzaminu językowego, obejmujące rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, spontaniczne reagowanie w rozmowie oraz pisanie.

Matura coraz bliżej? Z EdWings ten ważny w życiu każdego nastolatka egzamin pójdzie jak z płatka! Od wielu lat opracowujemy dedykowane materiały, mające maksymalnie przygotować kursanta do zadań, które najczęściej pojawiają się na maturze z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Mamy w swoich zasobach kompleksowe narzędzia dedykowane edukacji zdalnej, które poprawiają umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych. Słowem – wszystko to, co będzie oceniane na egzaminach ósmoklaisty oraz maturalnym.

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 60 minut w tygodniu.

EdWings Summer

Wykorzystaj produktywnie letnią energię! Starannie opracowany program kursu łączy intensywną naukę języka angielskiego i kontakt z „żywym” językiem, a to wszystko przy użyciu wygodnej platformy do zdalnej nauki języka angielskiego. Oszczędność czasu, skuteczność oraz nowoczesność narzędzi wspierających naukę języków to nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie kursami online również w trakcie wakacji. Nasz kurs wakacyjny oparty jest na autorskich planach zajęć, gdzie przeważa tematyka wakacyjna. Rozmawiamy o pasjach, planach wakacyjnych, podróżach i różnorodnych kulturach oraz ciekawych miejscach na całym świecie. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, z naciskiem na wypowiedzi i komunikację oraz pracę nad rozwijaniem biegłości wypowiadania się w języku angielskim.

Sugerowany wymiar czasowy kursu to 2 razy 90 minut w tygodniu (60 spotkań od czerwca do września).
EdWings Summer

Miejsce na twój tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Miejsce na twój tytuł
Miejsce na twój tytuł

Miejsce na twój tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zapisz się do newslettera